Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Een airco kopen zonder buitenunit!

Ben je op zoek naar een airco zonder buitenunit? Dan ben je bij Airco voor in huis aan het juiste adres! Wij zijn officieel partner en aircoleverancier van de merken: Climate King & Innova.

Wij hebben de keus gemaakt voor specifiek deze merken omdat deze airco systemen qua kwaliteit en betrouwbaarheid het hoogst scoren op de markt.

Voor alle airco systemen welke bij ons besteld worden en op voorraad zijn geldt; op werkdagen voor 16:00 uur besteld is de volgende werkdag al bij jou aan huis geleverd.

Een airco kopen zonder buitenunit!

Ben je op zoek naar een airco zonder buitenunit? Dan ben je bij Airco voor in huis aan het juiste adres! Wij zijn officieel partner en aircoleverancier van de merken: Climate King & Innova.

Wij hebben de keus gemaakt voor specifiek deze merken omdat deze airco systemen qua kwaliteit en betrouwbaarheid het hoogst scoren op de markt.

Voor alle airco systemen welke bij ons besteld worden en op voorraad zijn geldt; op werkdagen voor 16:00 uur besteld is de volgende werkdag al bij jou aan huis geleverd.

Vanwege het feit dat een buitenunit niet nodig is is zijn toepasbaarheid heel groot. Hierbij kun je denken aan monumentale panden, flats en alle andere panden waar een buitenunit niet mogelijk of wenselijk is.

De Monoblock airco systemen zijn compact in elk opzicht, zo zijn de binnenunit en buitenunit samengevoegd in één unit. Hierdoor is er geen speciale monteur met een STEK certificering nodig voor de installatie van deze airco.

Maar wacht is even… De buitenunit van een airco is toch juist hetgeen wat veel geluid produceert?

Door de toepassing van de meest hoogwaardige onderdelen, dempingsmaterialen en dempingstechnieken hebben de Monoblock airco’s een heel laag geluidsniveau. De Inverter technologie en de stille, contactloze motoren zorgen dat de geluidsproductie laag blijft! Deze nieuwe technologieën zorgen er dus voor dat de luchtsnelheid de grootste geluidsfactor is geworden, en niet de compressor zoals bij andere airco’s.

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_default theme=dark color=#0090e3 show=yes view=list amount=5 width=auto width_amount=280px height=400px interval=5000 language=nld]

Snelmenu:

Hoe werkt een airco zonder buitenunit? Hoe werkt een airco zonder buitenunit?

Een airco zonder buitenunit beschikt aan de binnenzijde over een eigen koelsysteem. Dit koelsysteem zit bij een single split airco systeem in de buitenunit. Een belangrijk verschil dus! De zogeheten ‘Monoblock’ airco trekt de warme lucht uit de ruimte, waarna deze langs een warmtewisselaar in de airco stroomt. Deze warmtewisselaar beschikt over een koudemiddel, wat zorgt dat de warmte uit de lucht onttrokken wordt. Vervolgens wordt de gekoelde lucht terug de ruimte in geblazen!

Een compressor zorgt ervoor dat het koudemiddel door het aircosysteem stroomt. De opgenomen warmte wordt via een luchtkanaal (waarop de monoblock airco aangesloten zit) afgegeven aan de omgeving. Op deze manier blijft de lucht in de ruimte gekoeld. Het afgeven van deze warmte maakt dat het koudemiddel vloeibaar wordt en terugstroomt in het aircosysteem. Op deze manier hoeft het reservoir met koudemiddel niet bijgevuld te worden.

Welke wetten zijn er over een airco buitenunit? Welke wetten zijn er over een airco buitenunit?

De Woningwet

Op grond van artikel 1, lid 3 van de Woningwet moeten installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk tot dat bouwwerk gerekend worden. Een vast opgestelde of ingebouwde airco-installatie is dus onderdeel van het  gebouw waarin de installatie wordt geplaatst. Het plaatsen van een airco-installatie is daarmee het veranderen van het bouwwerk waarin, waarop en/of waaraan de installatie wordt geplaatst.

Het veranderen van een bouwwerk kan onder bepaalde voorwaarden vergunning vrij zijn voor het bouwen op grond van artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Een van de voorwaarden is dat het volume van het bouwwerk niet toeneemt. Op het moment dat een airco-installatie een buiten-unit heeft, dan neemt het volume van het bouwwerk toe bij plaatsing van de unit. Airco-installaties met buiten-units zijn dus in principe omgevingsvergunning plichtig voor bouwen. De helpdesk kan zich voorstellen dat in geval van kleine condensors geen sprake is van toename van het volume als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht. Het is echter primair aan de gemeente om dit te beoordelen. Ook heeft zich op dit punt nog geen jurisprudentie gevormd. Bij twijfel is het dan ook aan te raden om contact op te nemen met de gemeente en hen de vraag voor te leggen.

Verder dient een buiten-unit van de airco-installatie ook te passen binnen het bestemmingsplan. Als dit niet het geval is, dan moet een vergunning aangevraagd worden om te mogen afwijken van het bestemmingsplan (strijdig planologisch gebruik, artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo).

Tot slot willen wij opmerken dat verplaatsbare airco’s die een afvoerslang of losse condensor hebben (die doorgaans door een geopend raam naar buiten wordt gelegd of in het raam geplaatst) niet tot het bouwwerk worden gerekend. Een verplaatsbare airco is geen bouwwerk en daarvoor is dus geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist.

Vereniging van eigenaren (VVE)

Iedere eigenaar en gebruiker is aansprakelijk voor de door hem aan het gebouw, de grond of de gemeenschappelijke zaken toegebrachte schade en voor onredelijke hinder voor zover deze schade of hinder aan hemzelf, aan zijn huisgenoten of zijn personeel kan worden toegerekend. Hij is verplicht voor zover dit redelijk is maatregelen te nemen of te dulden die de strekking hebben bedoelde schade of hinder te voorkomen of te beperken. Artikel 7 Een krachtens (huishoudelijk) reglement of besluit van de vergadering toegestane inwendige of uitwendige wijziging van het gebouw mag eerst worden aangebracht nadat daarvoor de eventueel vereiste publiekrechtelijke vergunning of toestemming is verkregen.

Evenzo mag een krachtens  zodanig reglement of besluit toegestaan gebruik van gemeenschappelijke en/of privé gedeelten eerst worden uitgeoefend, en mag elke andere handeling met betrekking tot het gebouw en/of de grond eerst worden verricht, nadat daarvoor bedoelde vergunning of toestemming is verkregen. De rechten voortvloeiende uit een dergelijke publiekrechtelijke vergunning of toestemming mogen niet worden uitgeoefend als daardoor strijd ontstaat met het in de akte bepaalde. Artikel 21 1.

Artikel 22 1. Iedere op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van de vergadering is verboden. 2. Het zichtbaar aanbrengen in of aan het gebouw van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, zonweringen, windschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers, (schotel)antennes, antennes van zendamateurs, luchtbehandelings- en koelinstallaties en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het in het zicht hangen van wasgoed, mag slechts geschieden met toestemming van de vergadering of volgens regels te bepalen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 31. 2. De privé terrassen en balkons zullen uitsluitend als zodanig mogen worden gebruikt en hierop zullen nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van die terrassen, het onderliggende dak en balkons overtreffen, zulks ter voorkoming van schade aan de balkons, plafonds en daken.

Geluidsnorm voor airco- en warmtepompinstallaties

De warmtepompmarkt vertoont een blijvend sterke groei in aantallen en in warmteproductie. Deze geluidseis zal de warmtepomp helpen in zijn verdere opmars, en ook de ontwikkeling van nieuwe stillere warmtepompen versnellen. De verwachting is dat de verkoop ook de komende tijd verder doorgroeit.

De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig inwerking zal treden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan men echter vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool (ODS-bestand) laten opstellen en een daarbij behorende handleiding. De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie. De warmtepomp zelf voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB eis. Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moeten worden afgeschermd zodat de 40dB niet worden overschreden.

De voor- en nadelen van een airco zonder buitenunit De voor- en nadelen van een airco zonder buitenunit

De voordelen van een airco zonder buitenunit

  • Een monoblock airco kun je heel makkelijk overal plaatsen waar plek is. Je boort twee gaten in de muur en hangt de airco eenvoudig op.
  • Je hebt geen gecertificeerd monteur nodig voor de installatie van een monoblock airco, aangezien het systeem voor-gevuld is en er geen koeltechnische handelingen verricht hoeven te worden.
  • Een monoblock is over het algemeen een stuk goedkoper dan een split airco. Zeker het installeren van een split-airco heeft meer voeten in de aarde en is daardoor een stuk prijziger dan het zelfstandig installeren van een monoblock airco.
  • Een buitenunit kan behoorlijk wat geluid veroorzaken en is daardoor niet altijd zo prettig voor omwonenden. Bij een monoblock airco hebben de buren geen last van jouw airco.

De nadelen van een airco zonder buitenunit

  • Een monoblock airco produceert meer geluid dan een split-airco. Als je een monoblock airco in je slaapkamer wilt installeren, moet je dus goed rekening houden met het geluidsdrukniveau van de airco.
  • Voor een monoblock airco moet je de mogelijkheid hebben om een gat in de muur te maken voor de afvoer van de warmte. Dit kan eventueel ook met een afvoerslang door een raam naar buiten te leiden, maar dan stroomt er door het open raam ook weer warme buitenlucht naar binnen.
  • Bij een monoblock airco is het tot slot van belang dat er voldoende aanvoer van verse lucht is. Daarom moet je ook zorgen voor ventilatieroosters in de ruimte die je wilt koelen. Kieren volstaan ook, zolang er maar voldoende zuurstof in de ruimte kan komen.

Het onderhoud van een airco zonder buitenunit Het onderhoud van een airco zonder buitenunit

De waardering van www.aircovoorinhuis.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 410 reviews.